آخرین خبرها

برترین ها

پاوروینت های کلاس ششم

6

در این قسمت می توانید پاورپوینت هایی که بعضی از دانش آموزان کلاس ششم این آموزشگاه در کلاس کامپیوتر ساخته اند را دانلود کنید. جهت دریافت روی نام دانش آموز کلیک کرده و در صفحه باز شده، روی دریافت لینک دانلود و سپس روی دریافت فایل کلیک نمایید. محمدرضا اتحادی امیربهزاد خراسانی حامد دلگرم یزدان صالحی عرفان علیخانی محمد فصاحت ... ادامه مطلب »

پاورپوینت های کلاس پنجم

5

در این قسمت می توانید پاورپوینت هایی که بعضی از دانش آموزان کلاس پنجم این آموزشگاه در کلاس کامپیوتر ساخته اند را دانلود کنید. جهت دریافت روی نام دانش آموز کلیک کرده و در صفحه باز شده، روی دریافت لینک دانلود و سپس روی دریافت فایل کلیک نمایید. سینا کریمی و محمد شفیعی امیرحسام امامی علی امیدوار و امیرمهدی فصاحت ... ادامه مطلب »

پاورپوینت های کلاس چهارم

4

در این قسمت می توانید پاورپوینت هایی که بعضی از دانش آموزان کلاس چهارم این آموزشگاه در کلاس کامپیوتر ساخته اند را دانلود کنید. جهت دریافت روی نام دانش آموز کلیک کرده و در صفحه باز شده، روی دریافت لینک دانلود و سپس روی دریافت فایل کلیک نمایید. عرفان انصاری پورداد فتاح علی اتحادی فربد شیرمحمدی ادامه مطلب »