آخرین خبرها

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۴

کارگاه کلاس دوم

DSC00781

دیکته آب آموزش عملی وضو کاشی کاری روی میز با اشکال هندسی ساعت آفتابی ماشین بادکنکی بازدید دانش آموزان پایه های مختلف با موضوع مصرف بهینه از سوخت ها توضیح مفاهیم (ماده، جامد، مایع و تغییر حالت مواد بر اثر گرما) در قالب یک جشن آشنایی دانش آموزان با مراحل تهیه نان(حضور در نانوایی) ادامه مطلب »