آخرین خبرها

کارگاه کلاس سوم

حباب ساز

DSC08440

DSC08442
 

ساخت ترازو

DSC08456

DSC08457

DSC08459

داستان بلدرچین و برزگر

DSC08569

DSC08570

آموزش جدول ضرب به صورت کارت بازی DSC09042 DSC09045

کاربرد آینه ها DSC09058 DSC09062

اندازه گیری محیط حیاط و کار با متر
DSC09372

DSC09367

DSC09366

DSC09373

کاردستی ها و بازدید

DSC09849 DSC09853 DSC09850 DSC09862 DSC09894 DSC09865 DSC09869 DSC09872 DSC09877 DSC09880 DSC09882 DSC09885 DSC09890

DSC00131 DSC00133 DSC00136 DSC00140 جایزه برای پیشرفت درسی DSC00143 DSC00144 DSC00146 DSC00150