آخرین خبرها

مانور آمادگی زلزله

در روز یکشنبه مورخه ۹۴/۰۹/۰۸  مانور آمادگی زلزله در ساعت ۱۰ صبح در دبستان اجرا گردید.

 

DSC08598 DSC08600 DSC08601 DSC08617 DSC08605 DSC08609 DSC08619

جوابی بنویسید