آخرین خبرها

بازدید از کارخانجات نصیر ماشین و ذوب فلزات گلپایگان

دانش آموزان کلاس های چهارم تا ششم به همراه آموزگاران خود از کارخانجات نصیر ماشین و ذوب فلزات گلپایگان در شهرک صنعتی سایپا بازدید کردند. ضمن تشکر از جناب آقای مهندس صالحی و جناب آقای مهدوی، اولیاء دبستان و مسئولین کارخانجات فوق که در این زمینه دبستان را همراهی نمودند.

DSC08872

DSC08873
DSC08876
DSC08877
DSC08878
DSC08886

جوابی بنویسید