آخرین خبرها

نمونه سؤالات پایه سوم دبستان

سری اول نمونه سؤالات        جهت دانلود کلیک کنید.

سری دوم نمونه سؤالات        جهت دانلود كلیک  کنید.(آزمون عملکردی اجتماعی و ریاضی)

سری سوم نمونه سؤالات       جهت دانلود کلیک  کنید.(آزمون عملکردی علوم)

سری چهارم نمونه سؤالات     جهت دانلود کلیک کنید.

جوابی بنویسید