آخرین خبرها

کلیپ های دبستان

طرح ملی جنگلانه(۹۴/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰ صبح)

هدف این برنامه کاشت بذر درخت بادام کوهی در جهت کمک به ایجاد فضای سبز، تحرک، شادابی دانش آموزان و همچنین آشنایی با کشت و طبیعت می باشد که به دعوت از انجمن سرزمین سبز دانش آموزان دبستان در این برنامه شرکت کردند. همچنین در این طرح هر دانش آموز بذری کاشت که به نام خودش نامگذاری شد.

جوابی بنویسید