آخرین خبرها

نمایشگاه جابربن حیان

برگزاری نمایشگاه جابربن حیان در دبستان(۹۴/۱۰/۳۰)، با حضور مسئولین اداره آموزش و پرورش.

 

DSC09095
DSC09300
DSC09299
DSC09121
DSC09124
DSC09130
DSC09143
DSC09155
DSC09157
DSC09167
DSC09173
DSC09175
DSC09179
DSC09181
DSC09185
DSC09188
DSC09164
DSC09161
DSC09139
DSC09135
DSC09129

جوابی بنویسید