آخرین خبرها

اردوی علمی-تفریحی اصفهان

اردوی دو روزه علمی-تفریحی دبستان به مقصد اصفهان جهت دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم در روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه.

DSC00667
DSC00557
DSC00548
DSC00544
DSC00579
DSC00586
DSC00566
DSC00656
DSC00627
DSC00607
DSC00633

جوابی بنویسید