آخرین خبرها

جشنواره غذای سالم و سنتی

با توجه به اینکه ۱ تا ۷ اردیبهشت ماه، هفته جهانی بهداشت می باشد، به همین مناسبت در روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه جشنواره غذای سالم با همکاری اولیای گرامی برگزار شد. آقایان فیاضی و رهبر از مسئولین اداره و خانم دکتر عطار نیز به عنوان داور جشنواره در مراسم حضور داشتند. در پایان نیز غذاهای هر کلاس، توسط دانش آموزان همان کلاس میل گردید.

DSC00705
DSC00688
DSC00729
DSC00686
DSC00684
DSC00683
DSC00680
DSC00678
DSC00677
DSC00676
DSC00696
DSC00716
DSC00725
DSC00727
DSC00744
DSC00745
DSC00741
DSC00736
DSC00737
DSC00731
DSC00735

جوابی بنویسید