آخرین خبرها

مرحله شهرستاني آزمون علمي دانش آموزان

آزمون علمی مرحله دوم دانش آموزان پایه های چهارم پنجم و ششم روز پنجشنبه ۹۴/۰۲/۰۳ رأس ساعت ۹ صبح در سالن امورتربيتي واقع در كوچه امورتربيتي برگزار می شود.

 

جوابی بنویسید