آخرین خبرها

آموزش نصب و مدیریت شبکه

بخش اول: سرفصل کلی آموزش +Network
– آشنایی با شبکه و معرفی انوع شبکه های کامپیوتری و توپولوژی ها
– توپولوژی های شبکه
– انواع تکنولوژی های شبکه ، اتصالات و انواع استاندارهای سیم بندی
– استاندارد Ethernet
– معرفی تجهیزات شبکه
– معرفی تجهیزات پیشرفته شبکه
– معرفی ۷ لابه مدل OSI
– شبکه های Workgroup و شبکه های Server Base
– معرفی پروتکل IP و اصول اختصاص IP Address در شبکه
– آماده سازی کامپیوتر برای اتصال به شبکه
– اتصال کامپیوترها به شبکه و برقراری ارتباط بین آنها
– اشتراک اطلاعات در شبکه و تنظیم مجوزهای دسترسی به اطلاعات
– اشتراک چاپگر و دسترسی به سرویس چاپ در شبکه
– اتصال کامپیوتر به اینترنت به صورت ADSL
– اتصال کامپیوتر به اینترنت به صورت Cable
– اشتراک اتصال اینترنت در شبکه با سرویس ICS
– کار با پروتکل Http و دسترسی به صفحات Web
– دسترسی به کامپیوترها از راه دور به صورت Remote
– کمک و راهنمایی کاربران شبکه از راه دور به وسیله توانمندی Remote Assistance
– برقراری کنفرانس بصورت صوتی و نوشتاری با کاربران شبکه
– کار با دستورات شبکه در محیط Command Line
– پیکربندی سرویس دهنده اینترنت Proxy Server
– پیکربندی Windows Firewall
– آشنایی با محیط Wireless و راه اندازی شبکه Wireless وایرلس
– افزایش امنیت شبکه با تجهیزات سخت افزاری
– افزایش امنیت شبکه با تجهیزات نرم افزاری
– آشنایی با توانمندی NAT
– آشنایی با پروتکل های مسیریابی شبکه
– آشنایی با سرویس های WAN
– اصول اولیه طراحی یک شبکه
– اصول عیب یابی شبکه های کابلی
– اصول عیب یابی شبکه های بی سیم

بخش دوم: سرفصل کلی آموزش MCITP
– Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring
– Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
– Windows Server 2008 Server Administrator

بخش سوم: سرفصل کلی آموزش CCNA
– Internetworking
– پروتکل TCP/IP و هفت لایه OSI
– Subneting هاى با طول متغیر
– IOS و مدیریت تجهیزات ایمنى
– مدیریت یک Cisco Internetworking
– سوئیچینگ لایه ۲ و لایه ۳ سیسکو
– مسیر یابى IP با استفاده از پروتکل هاى مسیر یابى RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP
– LAN های مجازی
– امنیت
– ترجمه آدرس شبکه (NAT)
– فناورى هاى بیسیم سیسکو
– اینترنت پروتکل نسخه IPv6
– شبکه هاى گسترده (WANs)
– عیب یابى شبکه

جوابی بنویسید